Program

 

Festival Açılış Bildirisi

Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi

Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi

Festival Kapanış Bildirisi

Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi

Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi

23 Mayıs 2005 – 18.00 10 Yılda 10 Sanatçı Büstü
Açılış Töreni
23 Mayıs 2005 – 19.00 Eskicinin Tazesi
Federico García Lorca
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
24 Mayıs 2005 – 19.00 Ayak Bacak Fabrikası
Sermet Çağan
Özel Üsküdar Amerikan Lisesi
25 Mayıs 2005 – 19.00 Eşeğin Gölgesi
Haldun Taner
Kadıköy Anadolu Lisesi
26 Mayıs 2005 – 19.00 Mutluluk Tarifleri
Emin Keşmer
Özel Fener Rum Lisesi
27 Mayıs 2005 – 19.00 Mutfak
Arnold Wesker
Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi
28 Mayıs 2005 – 18.00 Eskicinin Tazesi
Federico García Lorca
Terakki Oyuncuları
28 Mayıs 2005 – 19.00 Ödül Töreni ve Kokteyl