Hasan Erkek

 

Öncü ve Saygın Bir Festival!

Tiyatro eskiden beri hep yetişkinler için yapıla geliyor. Ülkemizde, son yetmiş yıldır, çocuklar için de, öyle ya da böyle, tiyatro etkinliklerinin varlığından söz edebiliyoruz. Oysa, çocuklukla yetişkinlik arasında bir kesim var ki, onlara yönelik tiyatro etkinlikleri yok denecek kadar az. Onlar için çok az sayıda tiyatro oyunu yazılıp sahnelendiği gibi, onların kendilerini ifade edebilecekleri, yaratıcılıklarını sınayabilecekleri ve geliştirebilecekleri, tiyatro etkinlikleri de çok az.

İşte, Terakki Vakfı Gençlik Tiyatroları Festivali bu önemli etkinliklerden birisi. İstanbul’daki, birçok benzer festivale örnek olan ve öncülük eden bir festival bu. Gözlemci olarak birçok kez katıldığım bu güzel festival, kalitesi, organizasyonu, dışadönük olması, tiyatro dünyasıyla ilişki içinde olması, kendini yenileyerek daha ileri gitmesi bakımlarından hep dikkat çekici olmuştur,

Böyle bir festivalin onuncu yılına ulaşmış olması, ülkemizdeki benzer etkinliklerin genellikle kısa ömürlü oluşunu göz önüne alacak olursak, büyük önem taşıyor. Bu büyük bir başarıdır. Bu başarıda, festivalin Genel Sanat Yönetmeni, Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu, yönetmen sevgili Orhan Kurtuldu’nun büyük emeği ve payı var. Bu festivalin ardındaki kurum olan Terakki Vakfı’nı ve değerli yöneticilerini yürekten kutluyor ve alkışlıyorum, örnek bir festival kazandırdıkları için, festivalin nice on yıllarını, nice güzel etkinliklerle kutlarız umarım.

Doç.Dr. Hasan Erkek
Oyun Yazarı
ASSITEJ (*) Türkiye Merkezi 2. Başkanı

“Terakki Vakfı Gençlik Tiyatroları Festivali 1996-2005 kitabından“
(*) Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği